ข้อกำหนดในการให้บริการ Last update 4 weeks ago

ข้อกำหนดการให้บริการของ Tylance


วันที่มีผลบังคับใช้: 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566


ขอบคุณที่เลือกใช้บริการของ Tylance ("เรา", "เรา", หรือ "ของเรา"). ข้อกำหนดการให้บริการเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") จัดการการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของเรา tylance.com และบริการของเรา (รวมถึง "แพลตฟอร์ม") โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้แพลตฟอร์มของเรา


การยอมรับข้อกำหนด

ด้วยการเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มของเรา คุณตกลงผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ที่อ้างอิงไว้ในนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดงดไม่ใช้แพลตฟอร์มของเรา


ความมีสิทธิอยู่

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายได้เพื่อใช้แพลตฟอร์มของเรา โดยใช้แพลตฟอร์มของเรา คุณรับรองว่าคุณมีคุณสมบัติความมีสิทธิที่ทำให้มีสิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มเหล่านี้ หากคุณเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์มในนามขององค์กร คุณยังรับรองว่าคุณมีอำนาจผูกพันและทำให้องค์กรดังกล่าวมีผลผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้


บัญชีผู้ใช้

3.1 การลงทะเบียน


เพื่อเข้าถึงคุณลักษณะและบริการบางอย่างในแพลตฟอร์มของเรา คุณอาจต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องปัจจุบันและครบถ้วนในระหว่างกระบวนการลงทะเบียนและให้ข้อมูลบัญชีของคุณอัปเดต


3.2 ความปลอดภัยของบัญชี


คุณรับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลประจำตัวบัญชีของคุณและสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดในบัญชีของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อมีการเข้าถึงหรือใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต


ความรับผิดชอบของผู้ใช้

4.1 การใช้แพลตฟอร์ม


คุณตกลงที่จะใช้แพลตฟอร์มของเราตามข้อกำหนดเหล่านี้และกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ คุณจะไม่มีกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางความสามารถในการทำงานของแพลตฟอร์มหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น


4.2 เนื้อหาของผู้ใช้


คุณเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาใดๆ ที่คุณโพสต์ อัปโหลด หรือส่งผ่านผ่านแพลตฟอร์มของเรา ("เนื้อหาของผู้ใช้") คุณรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้และให้สิทธิ์ให้เราใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้


4.3 เนื้อหาที่ห้าม


คุณจะไม่โพสต์ อัปโหลด หรือส่งผ่านเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย เป็นที่ไม่พอใจ เป็นคำพูดที่ลบเลี่ยงหรือละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือปิดการใช้งานเนื้อหาของผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้


ทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 เนื้อหาของแพลตฟอร์ม


เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อความ กราฟิก โลโก้ ภาพ และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของ Tylance หรือลิขสิทธิ์ของเราและได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คุณไม่สามารถทำสำเนา ปรับเปลี่ยน แจกจ่าย หรือสร้างงานอนุพันธ์จากเนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์มโดยได้รับคำอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน


5.2 สิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้


โดยการโพสต์ อัปโหลด หรือส่งผ่านเนื้อหาของผู้ใช้ในแพลตฟอร์มของเรา คุณยอมให้เราได้รับสิทธิ์ในการใช้ คัดลอก แจกจ่าย แสดงผลเป็นสาธารณะ ปรับเปลี่ยน เผยแพร่และให้สิทธิ์ให้บุคคลอื่นในระบบคอมพิวเตอร์หรือบนอินเทอร์เน็ตใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้


การสิ้นสุดและยกเลิก

6.1 สิ้นสุดการใช้แพลตฟอร์ม


เราอาจยกเลิกหรือระงับการให้บริการและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราตามดุลยพินิจของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราตรวจสอบหรือเชื่อว่าคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้


6.2 การยกเลิกโดยผู้ใช้


คุณสามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ตลอดเวลาโดยติดต่อเรา การยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณอาจผลักเลิกการเข้าถึงและการใช้งานบางส่วนของแพลตฟอร์มเรา


การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด

เราอาจปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงข้อกำหนดเหล่านี้ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้หลังจากที่เราได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นครั้งคราวเพื่อทราบถึงข้อกำหนดปัจจุบันของเรา


ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้หรือแพลตฟอร์มของเรา โปรดติดต่อเราที่ privacy@tylance.com


เมื่อใช้แพลตฟอร์มของเรา คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้